Category: SOC

whispergate

Phân tích chi tiết mã độc WhisperGate

Gần đây, Ukraine đã bị thực hiện hàng loạt những cuộc tấn công công nghệ ...

Reading Continue
malware_deface

Phân tích 1 chiến dịch tấn công Deface vào website khối Chính phủ

Hệ thống CyRadar NextGen SOC, SIEM và Threat Intelligence Platform của CyRadar mới đây đã ...

Reading Continue
MITRE_06

Hệ sinh thái các sản phẩm CyRadar và MITRE ATT&CK Framework

Năm 2013, tổ chức phi lợi nhuận MITRE đã cho ra mắt ATT&CK Framework, một ...

Reading Continue
IIS12

Phân tích lỗ hổng IIS của Microsoft (CVE-2021-31166) có thể ảnh hưởng tới hơn 20K máy chủ tại Việt Nam

Vũ Duy Thành – CyRadar Trong bản cập nhật tháng 5/2021 mới đây, Microsoft đã ...

Reading Continue

CYRADAR NEXTGEN SOC – BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG GIÁM SÁT THÔNG TIN THÔNG QUA CỔNG DỊCH VỤ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

CYRADAR NEXTGEN SOC – BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG GIÁM SÁT THÔNG TIN   THÔNG QUA CỔNG DỊCH VỤ ...

Reading Continue

SOC–AS–A–SERVICE TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH AN NINH MẠNG TRÊN NỀN TẢNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

SOC – AS – A – SERVICE TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH AN NINH MẠNG TRÊN ...

Reading Continue

Vai trò & lợi ích của Trung tâm Giám sát An ninh mạng SOC

Những năm gần đây khi tần suất các cuộc tấn công mạng vào Việt Nam ...

Reading Continue
SOC

Security Operations Center is being implemented by CyRadar in Can Tho City

October 22, 2019, at the Department of Information & Communications of Can Tho City, Mr. ...

Reading Continue