Category: SOC

CYRADAR NEXTGEN SOC – BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG GIÁM SÁT THÔNG TIN THÔNG QUA CỔNG DỊCH VỤ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

CYRADAR NEXTGEN SOC – BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG GIÁM SÁT THÔNG TIN   THÔNG QUA CỔNG DỊCH VỤ ...

Reading Continue

SOC–AS–A–SERVICE TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH AN NINH MẠNG TRÊN NỀN TẢNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

SOC – AS – A – SERVICE TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH AN NINH MẠNG TRÊN ...

Reading Continue

Vai trò & lợi ích của Trung tâm Giám sát An ninh mạng SOC

Những năm gần đây khi tần suất các cuộc tấn công mạng vào Việt Nam ...

Reading Continue
SOC

Security Operations Center is being implemented by CyRadar in Can Tho City

October 22, 2019, at the Department of Information & Communications of Can Tho City, Mr. ...

Reading Continue